เมื่อเรียนคำศัพท์แล้ว และนำไปใช้รวมกับ Sight Words เป็นการฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นอกจากจะทำให้จำคำศัพท์ได้แต่ยังสามารถพูดประโยคสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกด้วย

สิ่งที่ต้องใช้ 

  1. Download ใบงาน Sight Words Hi! Phonics 1 
  2. บัตรคำจาก Student book -Hi! Phonics เล่ม 1 (Alphabet Sounds)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!