Hi Phonics

สาระ Phonics

อ่านภาษาอังกฤษเก่ง ต้องรู้ 5 อย่างนี้

การวิจัยจากคณะการอ่านแห่งชาติของอเมริกา พบปัจจัย 5 อย่างที่ทำให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษเก่ง เป็นหลักนำไปสู่จุดหมายการอานได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเข้าใจภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ »

โฟนิคส์คืออะไร

โฟนิคส์คือความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร และโฟนิคส์ยังเป็นวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยอาศัยเสียงของตัวอักษรเป็นหลัก

อ่านต่อ »

สอนโฟนิคส์ลูก

เด็กวัยปฐม พ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษของลูก การเล่นเกมโฟนิคส์ช่วยให้ลูกเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

อ่านต่อ »

Sight Words คือ

Sight word คือคำภาษาอังกฤษที่เห็นบ่อยๅ เช่น the, to, at การอ่าน sight word บางคำอาจไม่เป็นไปตามกฏการอ่านโฟนิคส์ เช่น the, one, two

อ่านต่อ »
Facebook

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!