Hi Phonics

สอนโฟนิคส์ลูก

27073598 - mon and baby take a home work on the green nature and flower garden

สอนโฟนิคส์ลูก

ในวัยอนุบาลถึงชั้นปฐม พ่อแม่/ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของลูกน้อย ตั้งแต่การสอนให้พูด สอนให้สวัสดี สอนจับช้อนตักข้าวกินเอง หรือสอนนับเลข แท้จริงแล้วพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกนั่นเอง !

ในยุคที่ซึ่งดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เราเห็นการเรียนรู้ที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดในโลกอินเตอร์เนท และสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร สมัยนี้ พ่อแม่หลายท่านที่มีลูกวัยอนุบาลมักพูดภาษาอังกฤษกับลูก เพื่อให้ลูกได้คุ้นชินและรู้จักคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำ เห็นมั้ยคะ คุณพ่อคุณแม่ทำได้

การสอนโฟนิคส์เป็นการสอนให้เด็กรู้จักอ่านด้วยการประสมเสียงของตัวอักษร  คุณพ่อคุณแม่อาจกังวลว่าจะสอนลูกได้มั้ย เพราะสมัยที่เราเป็นเด็กยังไม่เคยเรียนเลย 

โฟนิคส์ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

วิธีสอนโฟนิคส์

1 เนื่องจากโฟนิคส์เป็นวิธีอ่านด้วยการใช้เสียงตัวอักษรเป็นหลัก ดังนั้น เด็กต้องรู้จักเสียงตัวอัก

2 ภายในคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งประกอบด้วยหลายตัวอักษรซึ่งทำหน้าที่เป็น พยัญชนะต้น, สระ และตัวสะกด บางคำอาจไม่มีตัวสะกด แต่ทุกตัวต้องมีสระเสมอ ดังนั้นเด็กต้องรู้จักสระ สระในภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สระสั้น สระยาว และสระผสม

3 สอนวิธีประสมคำ โดยการออกเสียงตัวอักษรแต่ละส่วน (พยัญชนะต้น, สระ และตัวสะกด) จากตัวอักษรซ้ายไปขวา แล้วรวบเสียงทั้งหมดเป็นเสียงคำอ่าน และเพื่อทำให้เด็กเข้าใจและจำง่าย ควรให้เด็กชี้ส่วนล่างตัวอักษรเพื่อไม่ให้นิ้วบังตัวอักษรและออกเสียงตัวอักษรทีละส่วน แล้วรวบอ่านเร็วขึ้นเป็นเสียงเดียว เช่น   

dog   /d/ /o/ /g/    dog

ship  /sh/ /i/ /p/    ship

say   /s/ /ay/   say

4 เล่นเกม ‘อะไรเอ่ย’

คำถามอาจพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็ได้ที่จะทำให้เด็กตอบคำศัพท์นั้นเป็นภาษาอังกฤษ  เช่น      

พ่อแม่: อะไรเอ่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กเล็ก สีแดง กัดเจ็บลูก: ant

พ่อแม่: ant มีเสียงเริ่มต้นว่าอะไรนะ

ลูก: /a/

พ่อแม่ (พูดเป็นจังหวะ) : /a/  /a/ /ant/

ให้ลูกพูดตาม

– อะไรเอ่ยบินไปบนท้องฟ้า

Bird, /b/  /b/  bird

– อะไรเอ่ยร้องเหมียว เหมียว

Cat, /k/  /k/  cat

กรณีพูดคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมั่นใจว่าเด็กเข้าใจภาษาอังกฤษได้ หรืออาจแปลให้เด็กเข้าใจความหมายก่อน มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้เด็กหมดสนุก เนื่องจากมัวแต่คิดถึงคำถาม มากกว่าจะรีบคำตอบ

5 เกมพยัญชนะ ฝึกให้ลูกรู้จักตัวอักษรอังกฤษ จับคู่ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก

ฝึกเขียนพยัญชนะอังกฤษจากใบงาน

คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำให้เด็กเห็นความแตกต่างของตัวอักษรที่มีรูปลักษณะคล้ายกัน เช่น b, d, p หรือ i, j หรือ m, n รวมทั้ง O, Q

อย่างไรก้อดี  การให้เด็กฝึกภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดี ควรมีการพูดชม หรือมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจ หากเห็นว่าเด็กเริ่มเบื่อควรพักสักครู่ แล้วกลับมาเรียนใหม่

 

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!