Hi Phonics

สาระ อังกฤษเด็ก

ทำไม่โฟนิคส์ถึงสำคัญนักโดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัย-ประถมต้น มาดูความสำคัญของโฟนิคส์และผลกระทบกัน
การวิจัยพบแล้ว 5 อย่างที่ทำให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษเก่งและคล่อง
หลักการของโฟนิคส์ซึ่งแตกต่างการสอนแบบดั้งเดิมให้ผลการอ่านภาษาอังกฤษออกอย่างมีนัยสำคัญ
เด็กที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิคส์ สามารถอ่านหนังสือได้สูงกว่าเกณฑ์ถึงกว่า 2 ปี
ความสำคัญของโฟนิคส์ที่ทำให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายหลักในการเรียนการสอน
เผยวิธีลัดได้ผลดีและเร็วสุดที่ครูสอนเด็กให้อ่านออกและเขียนภาษาอังกฤษได้
วิธีที่พ่อแม่ผู้ปกครอง support พัฒนาการโฟนิคส์ให้เด็กๆ ที่บ้าน
วิธีสอนจากการวิจัยที่ทำให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่คล่อง มีการพัฒนาที่ได้ผล
ไซท์เวิร์ดเป็นอีกทริคหนึ่งที่ช่วยให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น แต่ไซท์เวิร์ดอาจไม่เป็นไปตามกฏโฟนิคส์
ผลจากการอ่านออกพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรที่ทำให้เราควรอดทนและซับพอร์ตต่อไป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!