Hi Phonics

ทำไม่โฟนิคส์ถึงสำคัญนักโดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัย-ประถมต้น มาดูความสำคัญของโฟนิคส์และผลกระทบกัน
การวิจัยพบแล้ว 5 อย่างที่ทำให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษเก่งและคล่อง
หลักการของโฟนิคส์ซึ่งแตกต่างการสอนแบบดั้งเดิมให้ผลการอ่านภาษาอังกฤษออกอย่างมีนัยสำคัญ
เด็กที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิคส์ สามารถอ่านหนังสือได้สูงกว่าเกณฑ์ถึงกว่า 2 ปี
ความสำคัญของโฟนิคส์ที่ทำให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายหลักในการเรียนการสอน
เผยวิธีลัดได้ผลดีและเร็วสุดที่ครูสอนเด็กให้อ่านออกและเขียนภาษาอังกฤษได้
วิธีที่พ่อแม่ผู้ปกครอง support พัฒนาการโฟนิคส์ให้เด็กๆ ที่บ้าน
วิธีสอนจากการวิจัยที่ทำให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่คล่อง มีการพัฒนาที่ได้ผล
ไซท์เวิร์ดเป็นอีกทริคหนึ่งที่ช่วยให้เด็กอ่านภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น แต่ไซท์เวิร์ดอาจไม่เป็นไปตามกฏโฟนิคส์
ผลจากการอ่านออกพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรที่ทำให้เราควรอดทนและซับพอร์ตต่อไป

สิ่งที่ได้รับ

 • การฝึกอบรมผู้สอนตลอดอายุสัญญาจำนวน 2 ท่าน
 • ฝึกอบรมผู้แนะนำคอร์สตลอดอายุสัญญาจำนวน 4 ท่าน
 • สื่อการสอน: หนังสือ, แบบฝึก, slide บนมอร์นิเตอร์, แบบฝึกอ่าน short story พร้อมถาม-ตอบ, Test, กิจกรรม, เกมส์
 • สื่อการตลาด: โปสเตอร์, ไฟล์โบชัวร์, ไฟล์ภาพแบนเนอร์เพื่อใช้โปรโมทใน Face Book หรือ Web ของสถาบัน

แฟรนไชส์ Hi! Phonics

 • ใช้ชื่อสถาบันของตนเองได้
 • ลงทุนน้อย คืนทุนไวมาก
 • มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ค่าลงทุน

 • ค่า license: Basic 29,000 Full course 39,000
 • ระยะเวลาสัญญา: 1 ปี ต่อสัญญามีลดราคา
 • เงินประกัน: ไม่มี
เสียงสระสั้น

Hi! Phonics เป็น Phonics ที่ครบหลักสูตรแบบ Inter สอนครบทุก 44 เสียง รวมทั้ง Reading Comprehension เสริมด้วย YLE Tests Hi! Phonics มี 6 เล่มด้งนี้

1.เสียงพยัญชนะ (Alphabet Sounds)

2สระเสียงสั้น (Short Vowels)

3 สระเสียงยาว (Long Vowels)

4 พยัญชนะคู่ (Consonant Blends)

5 สระผสม (Letter Combination)

6 Reading Comprehension – Critical Thinking

Products

Get Started

About

Downloads

Try elementor free for 14 days

Grow with confidence

Hi Phonics 5

Letter Combinations

1. เสียงสระผสม
2. วิธีประสมเสียงสระผสม
3. วิธีกระจายคำสระผสม
4. Short stories, Sight words
5. วิธีถอดรหัสคำ (Decode)
6. Prefix, Suffix, Compound words

เสียงสระผสม

แบบเรียน และ แบบฝึก Letter Combinations
ดูตัวอย่างหนังสือ

Hi Phonics 4

Consonant Blends

1. เสียงพยัญชนะคู่ออกเสียงหลายแบบ
2. วิธีประสมเสียงพยัญชนะคู่
3. วิธีกระจายคำพยัญชนะคู่
4. Short Stories
5. Sight Words

เสียงพยัญชนะคู่

แบบเรียน และ แบบฝึก Consonant Blends
ดูตัวอย่างหนังสือ

Hi Phonics 3

Long Vowels

1. เสียงสระยาว
2. ฝึกประสมเสียงอ่าน
3. ฝึกกระจายคำ
4. คำศัพท์ คำคล้องจอง
5. Short Stories
6. Sight Words

เสียงสระยาว

แบบเรียน และ แบบฝึก Long Vowels
ดูตัวอย่างหนังสือ

Hi Phonics 2

Short Vowels

1. เสียงสระสั้น
2. ฝึกประสมเสียงอ่าน
3. คำศัพท์ คำคล้องจอง
4. Short Stories
5. Sight Words

เสียงสระสั้น

แบบเรียน และ แบบฝึก Short Vowels
ดูตัวอย่างหนังสือ

Hi Phonics 1

Alphabet Sounds

1. เสียงตัวอักษร A-Z
2. คำศัพท์
3. ประโยคที่ใช้ประจำ
4. Sight Words
5. แนะนำสระ

เสียงพยัญชนะ

แบบเรียน และ แบบฝึก Alphabet Sounds
ดูตัวอย่างหนังสือ

โฟนิกส์..ก้าวแรกที่สำคัญในการอ่านภาษาอังกฤษเก่ง

Customers reviews

What people say

AD.

Let's Get Creative.

alexdaniels@gmail.com
1-205 589 3787

Morris Avenue
Birmingham, Alabama

Keep in touch

Company

features

get started

Weekly Newslatter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, conse iscing elit. Ut elit telctus nec ullamcorper matti

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Products

Features

Get Started

About

Need help? Call our award-winning support team 24/7 at (480) 505-5050

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Navigation

Newsletter

© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​

การสอนให้ท่อง   " c  a t      ซี   เอ    ที   แคท      แมว "

ไม่ช่วย ให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้เอง

การสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม เป็นแบบดูและพูดตาม (look-say) หรือจำทั้งคำ (whole word/ whole language) ทำให้นักเรียนต้องจำทุกทุกตัวอักษรในคำเป็นเพียงคำเดียวหรือก้อนเดียวทั้งหมด ไม่สามารถแยกแยะส่วนต่างๆของคำออกมาเป็นแต่ละเสียงได้อย่างเป็นระบบ  
วิธีสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบระบบเดิม คือการท่องคำศัพท์  ท่องซำ้ๆ ท่องจนขึ้นใจ เมื่อเห็นคำศัพท์ที่เคยท่องแล้วจะทำให้อ่านได้ทันที  การสอนอ่านแบบ’จำทั้งคำ’ นี้อาจทำให้เด็กอ่านในช่วงแรกเท่านั้น จากการวิจัยพบว่าเด็กได้รับการสอนอ่านแบบ ‘จำทั้งคำ’ มีพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษน้อยมาก และไม่สามารถอ่านคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้เลย
การท่องจำซ้ำๆ    ” c  a t      ซี   เอ    ที         แคท      แมว ” เพื่อให้นักเรียนจำที่จะอ่านหรือสะกดคำ ‘cat’ ให้ได้ จึงต้องใช้พลังอย่างมาก  ทำให้ขั้นตอนการเรียนรู้ช้าและเหนื่อยหนัก เป็นสาเหตุพื้นฐานหลักที่นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

Frank Lloyd Wright

ในประเทศไทย การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากอดีตถึงปัจจุบัน ยังคงพบว่านักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก หรืออ่านได้บ้างตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น
[จรีภรณ์ ทิศอาจ (2549), แรกขวัญ นามสว่าง, ธีวุฒิ เอกะกุล และศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ (2558), โสภิตา โตไร (2558)]
เมื่อการวิจัยมากมายทั่วโลกได้สรุปสอดคล้องกันว่า การสอนโฟนิคส์ช่วยพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  จึงได้มีการทำวิจัยในห้องเรียนในโรงเรียนไทย
 • นักเรียนที่ได้รับการสอนโฟนิคส์มีการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • นักเรียนที่ได้รับการสอนโฟนิคส์จะมีพัฒนาการอ่านได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนโฟนิคส์
 • นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโฟนิคส์อยู่ในระดับสูง
[ฟาร์ติน่า สุมาลี(2553), ดวงกมล บุญประเสริฐ (2558), จิราภรณ์  เสืออินทร์ และ ทัศนีย์ ชาติไทย (2558) ]

ผลการวิจัยทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ได้พบว่าการสอนโฟนิคส์ที่เป็นระบบอย่างชัดเจนเป็นทางลัดที่ช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องท่องจำแบบเดิมๆ 

นักเรียนที่เรียนโฟนิคส์จะสามารถ

อ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องท่องจำ  เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วจึงเป็นการง่ายในการสอนความหมายหรือไวยากรณ์ในลำดับถัดไป ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

วิธีการสอนโฟนิคส์ทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงตัวอักษรเป็นคำอ่านได้  และเมื่อได้ยินเสียงนักเรียนสามารถแปลงเสียงเป็นตัวอักษร นั่นคือการเขียน
การสอนวิธีอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดการให้มีการสอนในทุกโรงเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อ…
     – แก้ปัญหานักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก   และเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ
 
     – เมื่อนักเรียนสามารถอ่านออกแล้ว จะช่วยทำให้การเรียนรู้ด้านความหมาย หรือไวยากรณ์ง่ายขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท้ายที่สุดช่วยให้สามารถอ่านจับใจความได้ซึ่งเป็นเป้าหมายท้ายสุดของการอ่าน   และทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
 
     – บรรลุความคาดหวังผู้ปกครองนักเรียน และประเทศชาติที่เห็นลูกหลานหรือเยาวชนของชาติสามารถอ่านออกเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
 
     – แสดงถึงศักยภาพ วิสัยทัศน์ และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพที่ทั่วโลกได้พิสูจน์แล้ว
 
 
—————-

Our clients say

Teacher M.

International School Teacher

I've recommend parents use these books

Melina Matsoukas

โรงเรียนเอกชน

As a representative of the law offices of Simon Brinks, I get all my professional advice from Mr Shuster himself. What an inspiration!

Melina Matsoukas

โรงเรียนสังกัดหน่วยงานรัฐบาล

Hi Phonics เป็นชุดการสอนโฟนิกส์ที่ครบหลักสูตรตามมาตรฐานสากล และมีสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมครบพร้อมด้วยราคาที่สมเหตุสมผล กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงใช้ Hi Phonics สำหรับหลักสูตร MEP

มอบสิ่งดีๆของการเรียนโฟนิกส์..ให้กับลูกรัก

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!